Vi förmedlar bostadsrätter, fritidshus, villor och tomter

Foto: Anders Hagstedt Foto: Anders Hagstedt

Hur går då en bostadsförmedling till:

 

När du bestämt dig för att sälja din bostad kommer vi hem till dig och gör en kostnadsfri muntlig värdering av den. Tillsammans går vi igenom bostaden och gör en bedömning av dess marknadsvärde utifrån bostadens skick samt statistik över försäljningar i området.

Då vi är anslutna till Mäklarsamfundet har du som säljare av fastighet möjlighet att teckna en säljaransvarsförsäkring genom Willis försäkringsmäklare.

Vi föreslår sedan ett upplägg för hur försäljningen av din bostad skulle kunna genomföras.

 

Väljer du sedan att anlita oss fotograferar vi din bostad och gör en objektsbeskrivning som du i lugn och ro får ta ställning till innan vi påbörjar marknadsföringen.  Givetvis vill vi ha dina synpunkter på hur bostaden ska presenteras - det är ju du som bäst känner till fördelarna med både bostaden och området den ligger i.

 

När du är nöjd med presentationsmaterialet lägger vi ut bostaden till försäljning på vår hemsida, på Hemnet samt på Blocket. Datum för visningar syns på Hemnet, Blocket och på vår hemsida.

Foto: Anders Hagstedt Foto: Anders Hagstedt

Hur visningarna sedan ska gå till får du som säljare bestämma. En del föredrar öppna visningar där vem som helst får komma utan att ha anmält sig, medan andra vill att intressenter ska boka tid med mäklaren först. Givetvis håller vi i visningarna och sköter all kontakt med de som kommer och tittar på bostaden, och vi visar den så många gånger som det behövs.

 

Även budgivningen är du med och utformar. Vi mäklare är skyldiga att redovisa alla bud till dig, men du avgör själv till vem, till vilket pris och under vilka villkor du vill sälja. Efter affären är i hamn lämnar vi över en lista till dig och till köparen med alla bud som kom in.

 

När du och köparen enats om alla villkor för köpet träffas vi allihop och ni får skriva under köpekontraktet. I samband med detta betalar köparen en handpenning (vanligtvis på 10% av köpeskillingen).

Den slutliga köpehandlingen skrivs under på tillträdesdagen. Då träffas alla parter på köparens bank, eller vårt kontor, där resterande del av köpeskillingen betalas och dina ev. lån blir lösta. Nycklarna lämnas sedan över och försäljningen är fullbordad.